Oheň sv. Jiří a Kuličkiáda

V sobotu 16. dubna bylo na našem městečku zase živěji než obvykle. Dětský povyk a smích značily, že se koná tradiční středisková akce na oslavu patrona skautů – svatého Jiří.

Přestože účast nebyla závratná, děti, které přišly, určitě nelitovaly. Hned dopoledne je čekala hra, ve které se vlčata a světlušky přenesly do středověkých krajů, ve kterých se dají zažít mnohá dobrodružství a plnit zajímavé úkoly. Jako potulní komedianti, umělci a hudebníci pak děti zážitky zakreslily do map a vymyslely si vlastní příběh o své cestě.

Jakmile jsme se po dlouhém putování posilnili něčím na zub, čekala nás další tradiční soutěž – kuličkiáda, a každý se snažil, aby alespoň jednu duhovou skleněnku získal. Když pak odpoledne pokročilo, všichni jsme si pochutnali na teplých a křupavých špekáčcích a pomalu se rozcházeli domů.